Hoàng Vinh

 

Rễ cây lan trên đá

 

 

Rock of spreading root

Rễ cây lan trên đá

 

Oil on canvas  20”x 24”


Hard rocks seemed loaded with sorrows
causing hurt feeling with every passing moment


Đá cứng dây leo ẽo uột sầu
Từng giây rí rắc chạnh ḷng đau

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net