Hoàng Vinh

 

Hoa lan

 

 

Orchids

Hoa lan

 

Oil on canvas  20”x 24”


Butterflies avoiding to land on the branches
still floating around and even failing to move the trees


Hoa xinh bướm chẳng đậu cành

Nhởn nhơ bóng lộng không đành rung cây

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net