Hoàng Vinh

 

Vườn hoa lan

 

 

Orchids in the garden

Vườn hoa lan

 

Oil on canvas  20”x 24”


It all seems like watching miracles in your dreams
How wonderful these shades and shadows are floating


Tưởng như ảo ảnh trong mơ

Bóng mờ lồng lộng lửng lơ lạ thường

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net