Hoàng Vinh

 

Phượng vũ

 

 

Dance of Phoenix

Phượng vũ

 

Oil on canvas  24”x 30”


Next to the river from mid air
The Phoenix flaps its wings to express its longing


Bên sông cánh hạc lưng trời
Phượng hoàng rung cánh tỏ lời vấn vương

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net