Hoàng Vinh

 

Truyền tin

 

 

To Announce

Truyền Tin

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

With changing perspectives and continuous changes

Watching the flashes of red flares standing next to the hill

 

Viển vọng luân lưu, chuyển liên hồi

Hỏa châu lóe sáng rạng chân đồi

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net