Hoàng Vinh

 

Nắng nửa chiều

 

 

Afternoon Sunlight

Nắng Nửa Chiều

 

Oil on canvas  24” x 30”

 

Scintillating afternoon sunlight as precious stones

in accord with lighted tears on eyelashes

 

Nắng chiều ẩn hiện lưu ly

Nổi buồn lấp lánh rèm mi năo nề

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net