Hoàng Vinh

 

Bừng nở

 

 

Blooming

Bừng Nở

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Scented flowers radiating bright lights

and rose hues of nobly passionate shades nuances

 

Óng chuốt long lanh tỏa sáng ngời

Hương hoa quư phái ửng hồng say

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net