Hoàng Vinh

 

Nai vàng

 

 

Deer Gaze in Forest

Ngơ Ngác Dưới Lá Vàng Rơi

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

The erratic winds blowing through the

deserted wild forest over the tranquility of vegetations

 

Rừng hoang gió thoáng vu vơ

Lá vàng nắng úa ngẩn ngơ hiền ḥa

 

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net