Hoàng Vinh

 

Vũ trụ

 

 

Creation of Universe

Vũ Trụ

 

Oil on canvas  20”x 24”

 

Being brothers in this immense universe

Facing the night sky and this panoramic view

 

Vũ trụ bao la cũng một nhà

Trời cao đất rộng cảnh gần xa

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net