Hoàng Vinh

 

Cảnh rừng

 

 

Forest Scene

Cảnh Rừng

 

Oil on canvas  24”x 30”

 

Sunlight does come over competing flowers and vegetations

But when autumn comes golden leaves superimpose on its yellow glow

 

Nắng lên hoa lá đua chen

Thu về lá úa vàng xen lẩn vào

 

~~oo~~

 

Xin nhấn vào những h́nh dưới đây để xem những tranh khác

 

 

 

Nghệ thuật Hội họa và Thơ

tranh Hoàng Vinh

art2all.net