Portraits and Sketches by Thanh Tr

THANH TR Một Thời VẼ CHN DUNG

Thập nin 80, thập nin 90

 

 

 

1-Vi Kỷ Niệm Bn Gi Vẽ Chn Dung

2- K Họa - Chn Dung Trẻ Thơ v Thiếu Nữ 

    Sketches - Portraits by Thanh Tr

 

3- Chn Dung Thiếu Phụ v Thiếu Nữ

    Portraits by Thanh Tr

 

4. K Họa v Hnh Ảnh

   Portraits and Photos by Thanh Tr

 

 

 

Copyright by Thanh Tr T Nguyễn

All rights reserved

 

 

 

 

chn dung

Tranh Thanh Tr

Trang Hội họa

art2all.net