Cần có Adobe Flash Player để có thể xem được video .

Muốn download PPS, xin bấm vào đây

§

 

Portraits  by Thanh Trí

§Và Cảm Tác Chân Dung Đôi Bờ

§Thập niên ( 2000-2010)

 

 

                                                      Xin bấm vào các nút trên để điều chỉnh âm thanh và độ rộng của màn hình

Tranh Thanh Trí

Trang Hội họa

art2all.net