Thanh Trí

 

 

RỒNG TIÊN & RỒNG HUYỀN THOẠI

VietNam Motherland and Myth

Tranh : Thanh Trí

Copyright by Thanh Trí  -  All rights reserved

 

 

 

Huyền Thoại

 

Cha Rồng Lạc Long Quân, Mẹ Tiên Âu Cơ

 

VietNam: Motherland and Myth

 


Rồng không những là vật thần thoại của người Phương Đông, mà c̣n là Huyền Sử của Ḍng Việt.


Huyền thoại Cha Rồng Mẹ Tiên (con Rồng Cháu Tiên) là niềm tự hào của mỗi con dân Việt, là di sản thiêng liêng quư báu nhất mà các Bậc Tiền nhân Việt Nam đă truyền lại cho con cháu hậu thế.

 

Dragon is not only the legendary creature from the Orient, it is also the legendary figure in Vietnamese mythology.

The tale that Vietnamese people are the descendents of a Dragon and a Fairy makes us Vietnamese so proud. That legend is indeed the most precious heritage that the Vietnamese will pass through generations to generations .

 

 

 

 

 

 

Rồng Tiên ( Dragon and Fairy)

 

Lạc Long Quân và Âu Cơ bổng bay giữa trời thuở mới gặp gỡ

( Lac Long Quân and Âu Cơ soaring in the sky during their first encounter)

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

 

 

 

Lạc Long Quân thấy Âu Cơ dung mạo đẹp đẽ kỳ lạ

đem ḷng yêu mến ( Theo Lĩnh Nam Chích Quái)

 

Lac Long Quân fell in love with pretty fairy Âu Cơ

 

 

 

 

 

Âu Cơ & Lạc Long Quân: Mùa Xuân Thủy Phủ Động

Âu Cơ & Lạc Long Quân : Spring at the Sea Kingdom

 

Lạc Long Quân hóa thành một trang thanh niên phong tư tú lệ đến làm quen .

Âu Cơ  vui ḷng theo Lạc Long Quân về Thủy Phủ. ( Theo Lĩnh Nam Chích Quái)

 

Lac Long Quan transformed himself into a handsome attractive man .

Âu Cơ fell in love with him and happily accompanied him to his Sea Kingdom.

 

 

 

 

 

Âu Cơ nhớ Trời Xanh

Âu Cơ longed for the blue sky 

 

 

 

 

 

Âu Cơ ôm 100 trứng đợi ngày nở con

Âu Cơ nurtured her 100 eggs, waiting for their hatching time

 

 

 

 

Âu Cơ ấp 100 trứng Âu Lạc, nở 100 con ( Huyền thoại Việt Nam)

Âu Cơ was nurturing her eggs which would be hatched into 100 healthy boys

 

 

 

 

 

 

Huyền Thoại Cha Rồng Mẹ Tiên đă thấm đượm vào tâm hồn Thanh Trí, nhất là nét đẹp của nàng Âu Cơ (Công Chúa Chim) Mẹ Việt Nam. Bà đă có tấm ḷng độ lượng bao dung, sự chịu đựng của bà khi làm vợ Lạc Long Quân dưới Thủy Phủ, rồi sinh 100 trứng nở 100 con, một ḿnh nuôi con chờ chồng. Sau Lạc Long Quân đă chia 50 con theo cha sống ven biển với nghề đánh cá. 50 con theo Mẹ Âu Cơ lên núi trồng cây hái quả sống bằng nghề nông.


Trong niềm kính bái ngưỡng phục huyền thoại Mẹ Âu Cơ - mẹ Việt Nam - Thanh Trí vẽ nên tranh để tưởng nhớ người ngàn xưa.


Thanh Trí, 

Sacramento 12/ 2011

 

The Legend about the Dragon and the Fairy as The Couple and Parents of Vietnamese people deeply sinks into my soul, especially when I think of Au Co's legendary beauty, her generosity, her patience and her endurance trying to raise up her 100 children while her husband was nowhere about. When Lac Long Quan decided to divide the children up, taking 50 boys with him to the sea to live on fishing, she took the rest 50 boys, moved up to higher lands and started farming and gardening .

 

As an act of respect to my Viet legendary ancestors, especially Mother Au Co, I have drawn several  paintings about "The Dragon and The Fairy", fully dedicated to them.

 

 

 

 

Mẹ Âu Cơ đem 50 con lên núi trồng cây hái quả, sinh sống băng nghề nông

Cha Lạc Long Quân cùng 50 con sống ven biển làm nghề đánh cá

Mother Au Co took 50 children to the highland, living on farming and gardening.

Father Lac Long Quan and other 50 children stayed along the seaside, living on fishing

... Lạc Long Quân nói: "Ta là ṇi rồng, đứng đầu thủy tộc, nàng là giống tiên, sống ở trên đất, tuy khí âm dương hợp lại mà sinh ra con nhưng thủy hỏa tương khắc, gịng giống bất đồng, khó ở lâu với nhau được, nay phải chia ĺa. Ta đem năm mươi con về Thủy Phủ chia trị các xứ, năm mươi con theo nàng về ở trên đất, chia nước mà trị. Lên núi, xuống bể, hữu sự báo cho nhau biết, đừng quên."... ( Theo Lĩnh Nam Chích Quái)

...Lac Long Quan said, “I am the Dragon King of the sea and you are of Fairy ancestry. Though we once united to bore our kids, but we are from different world and need different living environment.  It’s hard for us to stay together, thus we have to depart. Now, I will bring fifty sons with me to reign the sea states and you will bring fifty sons to live and reign the higher lands. It does not matter where we are, sea or land, if either of us need any help, remember, we should call out for each other. ”

 

 

 

 

 

50 con theo mẹ lên núi

50 sons followed their mother to higher land

 

 

 

 

 

H́nh hài Âu Cơ in gịng Việt

Hồn nước Cha Rồng rạng sử Nam

( Thanh Trí)

 

Our distinguished Viet body bears the features of Mother Au Co

Our glorious Nam history bears the soul of Father Dragon

 

 

 

 

 

 

 

Huyền thoại về Rồng

The legend of Dragon
 

Rồng là vật thần thoại của người Phương Đông, biểu tượng uy quyền của vua chúa. Rồng hiện diện ở khắp nơi, dưới nước, trên mặt đất và trong không gian. Rồng c̣n là vị thần linh của nghề nông. Nhà nông thường cầu nguyện rồng đổ mưa khi hạn hán, phun lửa ra uy diệt quỉ dữ, mang điều lành cho nhân gian.


Huyền thoại này đă làm Thanh Trí xúc cảm mà vẽ nên bộ tranh Rồng.

 

Dragon is a mythical creature of the Orient and a symbol of royal authority. Dragon has been noted everywhere: in the water, on the ground and in space. Dragon is also considered as the God of Agriculture. Farmers often pray and call for Dragon to pour rain when drought, puff fire to kill demons, and to bring happiness and good life to the human world .

This legendary figure has indeed  inspired me to complete  a whole set of paintings fully dedicated to Him.

 

 

 

 

 

Rồng lửa - Dragon of Fire

 

 

 

 

Rồng biển phun nước - Dragon of Sea and Rain

 

 

 

 

 

Rồng núi - Rồng trên đất - Dragon of Mountain and Land

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Áng mây rồng  - Dragon-shaped Cloud

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Rồng vũ - Dragon Dance

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Áng Mây Rồng, Chiều tà trên núi Ngự B́nh Huế

Dragon-shaped cloud over Ngu Binh Mountain, Hue City

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Rồng trắng - White Dragon

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Rồng đen - Black Dragon

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Rồng lục - Green Dragon

 

 

 

 

 

Rồng xanh - Blue Dragon

 

Oil painting palette knife

 

 

 

 

Rồng đỏ - Red Dragon

 

Oil painting palette knife

 

 

 

art2all.net