Thanh Trí

 

MÙA VU LAN VỀ

 

Nhạc: Võ Tá Hân

Thơ Thích Viên Lý
Tranh: Thanh Trí

Tiếng hát: Vân Khánh

 

 

 

 

 

art2all.net