Đôi Tay Mẹ Hiền

 

 

T́nh mẫu tử trong ngần mắt biếc

Mẹ thương con thấm thiết t́nh sâu

Đôi tay đôi cánh nhiệm mầu

Mẹ mang sức sống tô màu ấu thơ

Cho con chẳng vướng bụi dơ

Mây trời mẹ trăi vườn mơ địa đàng

Êm đềm giữa chốn trần gian

Che mùa nắng hạ mưa hàn gió đông

Trong nôi dỗ giấc ấm nồng

Đong đưa năm tháng ẳm bồng à ơ

Ngày đêm mười ngón buông tơ

T́nh mẹ dệt gấm tuổi thơ Thiên đường

                                                                                                         

Thanh Trí, Sacramento