Thanh Tr

 

NGỦ QUN MỘT MA

 

 

Ma ni cy ci đứng trơ xương

Đợi gi lnh về ph o đng

Lắng im hơi th la tuyết trắng 

Nhuộm cả Đất Trời một mu buồn

 

Nghe tng ththịt từng cnh bung

Từng tiếng răng rắc tiếng nhạc cuồng

R cy gi mnh m thn cng

Mt mỏi ngủ qun mt ma trn

 

 

trang thanh tr

tranh

art2all.net