thanh trí

 

Xin nhấn vào tựa đề để nghe melody mp3

NHỚ BẾN

Tranh và thơ Thanh Trí

Nhạc Mộc Thiêng

 

 


Bến Thừa đưa đón học tṛ

Người chen kẻ lấn xôn xao đợi chờ

 

Đ̣ vào chưa cập tới bờ

Khách trên chưa xuống học tṛ tràn lên

Kéo lôi bạn dưới bạn bên

Nước đùa tung tóe ngả nghiêng cḥng chành

Chủ đ̣ la hét ầm vang

Coi chừng thủng đáy bung khoang găy chèo

Học tṛ Khải Định lái lèo

Nữ sinh Đồng Khánh phụ chèo cho mau

Mỗi ngày hai chuyến sớm chiều

Chủ thời khan cổ v́ nhiều quỉ yêu

 

Phượng hè lại nở đỏ tươi

Sông Hương vắng quỉ mụ ngồi buồn tanh

Bến đ̣ Thừa Phủ nổi danh

Nét đẹp yêu quỉ học sanh Khải - Đồng

Quỉ thời mắt liếc dọc ngang

Yêu xinh duyên dáng nón vành nghiêng nghiêng

Ngày xưa tung nước nghịch trường

Nay chừ thành đạt muôn phương nhân tài

Ngày xưa tập mái chèo chơi

Đ̣ đời biển động vương tay vững vàng

Bến xưa vui chuyến đ̣ ngang

Bến đời chẳng ngại theo chàng muôn phương

Hai trường Đồng Khải thân thương

Đ̣ kia bến nớ c̣n đương đợi chờ

Nay chừ lưu lạc phương mô

Nghe tin họp Huế ôi chao nhớ bờ !Thanh Trí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tranh

 

art2all.net