Ấu Tm Như Hoa

ĐỐM LỬA TNH XANH

 

Thanh Tr

 

 

NỤ HỒNG

TRN GI VẼ MA ĐNG

 

Thương gởi Ấu Tm Như Hoa

 

 

 

Đọc thơ lng xao động

Bồi hồi bao cảm thương

Ngoi trời mưa gi lạnh

Vng tay em ấm nồng

Ấp mười ngn tay mộng

Từ đốm lửa mới hong

Nụ hồng vừa h nở

Trn gi vẽ ma đng

 

 

 

Thanh Tr  24-12- 2008

 

 

 

trang thanh tr

tranh

art2all.net