THANH TRÍ

" người của một thời áo lụa vàng và tóc gió thôi bay..."

 

              Đinh Cường

 

*******************

 

  Họa Sĩ  THANH TRÍ

Tiểu sử  -  biography

 

 

1. Mục Lục
2. Tiểu Sử
3. Tranh lụa & Thơ
4. Tranh sơn dầu
5. Kư họa
6. Tranh sơn mài
7. Tranh trừu tượng
8. Những cảm nghĩ

9. Triển Lăm Dan Chi
10. Web Page
11. Phụ lục :

   

    Trần Kiêm Đoàn :

    Màu sắc Tâm Ảnh

   

    Phương Anh Trang :

    Tranh và Thơ

 

Slide Show :

Sắc Màu


 

 


 

 

 

Sacramento 1987

 

Thanh Trí

- 1961: Tốt nghiệp ưu hạng khóa 1 trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.

- 1962: Tốt Nghiệp Khóa Sư phạm hội họa tại trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài G̣n.

- 1993: Tu nghiệp về hội họa, và tốt nghiệp về Design Drafting tại Cosumnes River College Sacramento.

- 2005: triển lăm tranh về thập niên 1980 –1990. Tập “Tranh và Thơ Thanh Trí” được ra mắt  tại miền Nam California, USA.

- 24 năm dạy hội họa tại các trường trung học ở Nha Trang (Nữ Trung Học Nha Trang, Hàn Thuyên) và Sài G̣n (Nguyễn Du, Văn Hiến).

Đến Hoa Kỳ năm 1987, thời gian đầu hành nghề họa sĩ tự do. Đă tham dự trên 40 cuộc triển lăm chung và cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ 1965 đến 2009.

Đă được các giải thưởng :

     “Autumn forest spirit” Mix media Excellence award 2009

     “Sleeping in peace” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center (SFAC), 2009  

     Some Holy Things” Water color, Excellence award, SFAC, 2007 

     “ Solar Eclipse” Oil, Second Place, SFAC, 2006 

     “Silence Color”  Oil, Second Place The League Of Carmichael Artists Presents Sacramento     Fine Art Center 1991

     Old ManOil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center 1990

     The nature’s color” Oil, Sacramento Fine Art Center 1990

     Reflection Oil, Honorable Mention 1989

Đă tham dự trên 40 cuộc triển lăm chung và cá nhân tại Việt Nam và nhiều quốc gia từ 1965 đến 2009.

Tháng 4 năm 2005 triển lăm tranh ( thập niên 80 -90) va ra mắt Tập Tranh & Thơ Thanh Trí tại miền Nam California Hoa Kỳ,.

Tác phẩm đă xuất bản : Tranh và Thơ Thanh Trí (Hoa Kỳ, 2004).

 

Biography of the artist:

- 1961: Thanh Tri Nguyen was an honor graduate of the First Class (1957- 1961) of Hue National College of Arts.

- 1962: Graduated from National College of Arts, Teaching Departement, Gia Dinh Saigon, Vietnam.  

- Immigrated to the USA in 1987, she first worked as freelance artist then going back to Cosumnes River College of Sacramento to refresh her painting techniques and to study Design Drafting, and was graduated in 1993.

- 1965 to 2009, either as a host or contributor, she had 40 exhibitions in Vietnam and in foreign countries. Her last solo exhibition was held in Southern California, in April 2005.

- Art teachers for 24 years at different high schools in Nha Trang (Nha Trang High School for Girls, Han Thuyen) and in Saigon (Nguyen Du, Van Hien), and art classes.

- Awards :

     “Autumn forest spirit” Mix media Excellence award 2009

     “Sleeping in peace” Oil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center (SFAC), 2009  

     Some Holy Things” Water color, Excellence award, SFAC, 2007 

     “ Solar Eclipse” Oil, Second Place, SFAC, 2006 

     “Silence Color”  Oil, Second Place The League Of Carmichael Artists Presents Sacramento     Fine Art Center 1991

     Old ManOil, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center 1990

     The nature’s color” Oil, Sacramento Fine Art Center 1990

     Reflection Oil, Honorable Mention 1989

Her literature works: Tranh và Thơ Thanh Trí – Paintings and Poems by Thanh Trí (USA 2004)

BACK

NEXT

 

Tranh

    HOME