THANH TR

" người của một thời o lụa vng v tc gi thi bay..."

 

              Đinh Cường

 

*******************

 

 

Họa Sĩ  THANH TR

  TRANH SƠN MI - LACQUER

 

   

1. Mục Lục
2. Tiểu Sử
3. Tranh lụa & Thơ
4. Tranh sơn dầu
5. K họa
6. Tranh sơn mi
7. Tranh trừu tượng
8. Những cảm nghĩ

9. Triễn Lm Dan Chi
10. Web Page
11. Phụ lục :

   

    Trần Kim Đon :

    Mu sắc Tm Ảnh

   

    Phương Anh Trang :

    Tranh  v Thơ

 

Slide Show :

Sắc Mu


 

 


 

 

Go Loạn-Whirling wild winds

 

 

Nguyện Cầu Ha Bnh    Praying for Peace

 

 

 Chợ Tết Đầu Lng- Tết Market at the Village

 

BACK

NEXT

 

Tranh

    HOME