Thanh Trí

 

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN, PHẬT LỊCH 2561

 

NGUYỆN CẦU H̉A B̀NH

 

Copyright by Thanh Trí  -  All rights reserved

 

 

 

Hoàng Hậu nằm mộng thấy một con voi sáu ngà

từ trên hư không lẩn vào bên hông phải và ít lâu sau th́ thọ thai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật ra đời

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật tu khổ hạnh

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật cứu bịnh chúng sanh

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật hành đạo

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật nhập Niết Bàn

 

Ngài nhập Niết Bàn tại rừng Ta La nước Câu Thi La giữa hai cây Long Thọ vào nửa đêm ngày mồng 8 tháng hai âm lịch, năm 543 trước Dương lịch. Sau đó được dân chúng Mạt La thành Câu Thi cùng các đệ tử Phật cúng dàng thân Phật, rồi trà tỳ (thiêu) và chia Xá Lợi Phật cho 8 (tám) nước rước về xây tháp để mọi người chiêm bái, cúng dường.

 

 

 

 

 

 

Hương Trời Vạn Kỷ
 

 

          Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
                                Ngài là ánh sáng chan ḥa Nhân Thiên .

Sương long lanh, long lanh trên lá cành tươi mát
Gió lừng hương, Chim hát khúc b́nh minh
Hơn hai ngàn năm ḍng lịch sử quang minh
Bao triều đại bao chuỗi dài thế hệ
C̣n sống măi Thành Ca Tỳ La Vệ
Nơi đón mừng Người Giáng Sinh Cứu Thế

Thiên Thượng
Thiên Hạ
Duy Ngă
Độc Tôn
Đem Đạo vào Đời gieo rắc Yêu Thương
Hoa Bác Ái, ngát Hương Trời Vạn Kỷ
Thương nhân loại Ngài mở đường Chân Lư
Gác t́nh riêng vị kỷ,
Sống ḥa đồng khơi Nguồn Sống Vị Tha ...

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca
Hôm nay Lễ Đản Sanh Mừng Người Cứu Thế
Quán Tưởng Người chúng con Nguyện măi noi
Theo bước Ngài tâm an trụ yên vui
Theo bước Ngài thể nhập đời Tự Giác
Nguyện Cầu Ngài độ muôn loài An Lạc
Đấng Cha Lành, Đại Trí, Đại Từ Bi ...

Trời Mưa Hoa, Mưa Gội Hết Sân Si
Mùa Khánh Đản Mở Kỷ Nguyên Nhân Loại ...

Tuệ Nga Diệu Minh

 

 

05 / 2017

 

 

 

 

 

art2all.net