Thanh Tr

 

Qu Hương Ti Đi Bờ Đen Trắng

Nhạc nền : Lời qu hương, Thơ Trần Trung Đạo, nhạc Phan Ni Tấn, tiếng ht Nguyễn Hải

 

art2all.net