QUỲNH NƯƠNG

 

 

q u ỳ n h   n ư ơ n g

 

Nng đến lặng thầm như khi sương
Dịu dng hơi thở ngt thanh hương
Tơ ng rạng rỡ hồn trinh tuyết
o trắng đi trang dng ngọc nương
nh nguyệt dịu soi giờ hội ngộ
Gi ngn ngn vọng khc giai chương
Một trời thu thủy trong lng mắt
Gọi thơ về, đan vấn vương ...

Vương-Thanh

 

* Mời nghe Bch Ngọc diễn ngm

 

 

trang thanh tr

tranh

art2all.net