Chân dung ca sĩ Tâm Vấn - tranh Thanh Trí

Nhạc nền : Gửi gió cho mây ngàn bay, Ca sĩ Tâm Vấn

 

G ợ i   N h ớ

Thân tặng chị Tâm Vấn

 

Âm thanh nào

vời vợi không gian

Vượt trùng dương

hay vọng tưởng tâm can

Tiếng hát chị

hồn người mở ngỏ

Bước thăng trầm

theo mấy nhịp cung đàn

Đôi mắt nhung

gợn nét cười thầm

Chân dung  chị

là dấu nhạc đài trang

 

Đời dâu bể

nơi chân trời lạ

Thương mấy ḍng

gợi nhớ tự tâm can

 

Thanh Trí

Sacramento , U.S.A.

 

trang thanh trí

tranh

art2all.net