Thanh Trí

TẾT GIÁP NGỌ

Tranh Thanh Trí

Nhạc Phạm Duy, thơ Phạm Thiên Thư, tiếng hát Thái Thanh

 ( Đạo ca 3: Chàng Dũng Sĩ và Con Ngựa Vàng)

Cần có Adobe Flash Player để xem slide show dưới đây

Created with iSpring

art2all.net