Thanh Tr

 

Minh Nin Khai Bt

THANH TR THN TẶNG CHỊ TRƯƠNG THỊ THỊNH HỌA SĨ

 

 

 

HỌA SĨ THANH TR V HỌA SĨ TRƯƠNG THỊ THỊNH

( 70 NĂM HỘI HỌA / THƯỢNG THỌ 90 MỪNG HỌA SĨ TRƯƠNG THỊ THỊNH,

04 THNG 2, 2017 - TRUNG TM CỘNG ĐỒNG VIỆT MỸ, SAN JOSE, CA., U.S.A.)

 

 

 

COPYRIGHT BY THANH TR

 

 

art2all.net