Hoa địa ngục # 1 - Tranh Thanh Tr

HOA ĐỊA NGỤC
 

Hoa địa ngục tưới bằng xương mu thịt
Trộn mồ hi ch ngựa, lệ ly tan
Hoa trưởng sinh trong t bệnh, cơ hn
Hương ẩm mốc, mầu nhở nham, xm xịt

 

Nguyễn Ch Thiện ( 1970)

 

 

 

trang thanh tr

tranh

art2all.net