Praying for Peace on Earth

Copyright by Thanh Tr all rights reserved

&&&

 

 

Hoa Cứu Thế Nụ Từ Bi

Bn tay Cha nở Hoa cứu thế
Mười ngn Thiền định Huệ từ bi


Tay Cha đinh đng v người
Tay Phật thiền định sng soi mun loi


Trần gian bể khổ ai hay
Mặc hồ tịnh thuỷ nở đầy hoa thin


Hoa hồng sắc thắm tnh thương
Nụ sen mười ngn tm thường từ bi.


                               
Thanh Tr Sacramento,CA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merry Christmas

Oil on canvas

 

 

 

 

 

Cha Jesus 

Oil on canvas - Saigon/84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức Phật Thch Ca

Oil painting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phật Quan Thế m

Silk painting - Saigon '81

 

 

 

 

Prayer for Peace on Earth

Oil painting

 

 

 

 

 

Prayer for Peace on Earth

Từ v lượng tm - Từ bi hỷ xả

Oil painting

 

 

 

 

 

Prayer for Peace on Earth

Oil painting

 

 

 

 

 

Blood of Love

Hoa hồng đỏ thắm tnh thương

Tay Cha đng đinh v người

 

Oil painting