PHAN NGUYÊN :  CHÂN DUNG THANH TRÍ

 

http://phannguyenartist.blogspot.com/2013/06/chan-dung-van-nghe-si.html

 

 

Bàn tay mười ngón vươn dài

T́m về nghệ thuật cung đài Thiện Chân

 

 

trang thanh tri'

tranh

art2all.net