Thanh TrÝ

 

NH└ VĂN PHAN NHẬT NAM PHỎNG VẤN HỌA SĨ THANH TR═ @ SBTN

TRONG DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT HUẾ

TẠI ORANGE COUNTY, 07 / 2007

 

 

 

 

art2all.net