Thanh Tr

 

Tranh thơ Thanh Tr

Tnh cỏ cy mộng đầy nhớ thương ( Mơ về qu cha)

Xin vo trang Mộc Thing để nghe nhạc với tiếng ht H Thanh VN:

http://www.art2all.net/nhac/mocthieng/tinhcocay_mongdaynhothuong_thanhtri_mt_hathanhvn.htm

 

 

 

 

COPYRIGHT BY THANH TR

 

 

art2all.net