Thanh Tr

 

VIDEO

 

TRIỂN LM TRANH THANH TR 

"ĐI BỜ" , 09 / 2009

 

 

 

NH VĂN PHAN NHẬT NAM PHỎNG VẤN

HỌA SĨ THANH TR V HONG VINH @ SBTN

TRONG DỊP KỶ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT HUẾ

TẠI ORANGE COUNTY, 07 / 2007

 

 

 

KỶ NIỆM 50 NĂM TRƯỜNG CAO ĐẲNG MỸ THUẬT HUẾ

TẠI ORANGE COUNTY, 07 / 2007

 

 

 

TRIỂN LM TRANH V RA MẮT SCH THANH TR

WESTMINSTER, 04 / 2005

 

 

 

 

 

 

art2all.net