Thanh Trí

Thơ Thanh Trí

Mộc Thiêng thực hiện PPS. Xin xem tại đây

a2a thực hiện video dựa trên PPS của nhạc sĩ Mộc Thiêng

 

 

art2all.net