Thanh Tr

 

Xin bấm vo tựa đề để nghe melody mp3 :

THUỐC LO MỘT ĐIẾU

(Smoking a Water Pipe)

Thơ Tranh : Thanh Tr

Nhạc : lmst2013

 

 

Đi mi kh đọng nt sầu t
Đốm lửa đm thu chớp lập le
Thuốc lo một điếu thay phin ht
Cải tạo tn binh ngữa mặt ph
Muốn tỏ ngục t m vẫn sống
Chưng by thn rch chẳng cần che
Người ph kẻ ht say say tỉnh
Nhả khi buồn vơi mối hận qu.


(Nhớ đm thăm chồng tại rừng su B Gia Mật 1978)

 

 

 

 

 

art2all.net