thanh tr

 

 

TIẾNG BUỒN THU SANG

 

 

 

Tiếng buồn thu sang

 

Hồn thơ từng nt nhẹ bung
Nghe trong hơi thở tiếng buồn thu sang
Chp chờn bng dng thi nhn
Khoc mu l a mong manh my trời
Gi đưa từng chiếc nhẹ vơi
Ha mu ct bụi bn đồi hư v
Mấy ma xun hạ về m
Thấy mnh tc trắng phất phơ giữa đời
Buồn ơi l đổ lệ rơi
Xt xa thn phận một đời ha thnThanh Tr
Sacramento

 

 

 

 

 

tranh

 

art2all.net