trang thanh trí

tranh

art2all.net

 


T i ế n g   đ à n   t â m

 

 

Một Đóa Hồng tặng Thi Họa Sĩ Tài Hoa
Rất Yêu Tranh Thanh Trí

T.N.

Bạn vẽ họa phẩm
Tiếng Đàn Trong Tim
Giữa đời bon chen, mấy ai đi t́m
Tấm ḷng tri kỷ, tiếng đàn trong tim

Nhiệm huyền nguồn suối tịnh yên,
Hương Xuân bát ngát đẹp miền nhân gian
Yêu sao tác phẩm dịu dàng
Thanh thanh hương gió, mang mang ư đời

Đàn Tâm ai phổ tuyệt vời....
Địa Cầu ḥa ái, nụ cười b́nh minh
Bút Hoa ai gửi tâm t́nh
Cho Thơ vào Nhạc, đất lành trổ hoa

Tranh ai đằm Nét Nhu Ḥa
Hồn Đông Phương, khắc thạch hoa ngời ngời
Việt Nam, Quê Mẹ tôi ơi
Thanh B́nh Xuân Hẹn giữa trời Quê Hương

Tiếng Tâm Ca, Tiếng Yêu Thương
Nguồn tâm thức.... trải bốn phương cảm hoài
Tranh là Thơ, Tranh là Người
Nghe trong Ư Gió, Ư Đời tịch không

Mây đầy trời, Mây mênh mông
Tặng Người, Thơ Vẽ Đóa Hồng Khôi Nguyên.

Thành Phố Hoa Hồng
Vào Thu 2012

Tuệ Nga