THANH TRÍ

TIẾNG NÓI LẶNG THẦM

Tranh và thơ Thanh Trí thập niên 80 - 90

Xin bấm vào đây để tải xuống PPS

 

Trang Thanh Trí

art2all.net