Thanh Tr

Cần c Adobe Flash Player để nghe được nhạc.

Khng nghe được, xin bấm vo đy để xem youtube hay nhấn vo tựa đề để tải về :

 

Tiếng sng ru con

 

Nhạc: Vĩnh Điện

Ha m: Đặng Vương Qun
Tranh v thơ: Thanh Tr

Tiếng ht: Tm Thư

 

 

 

Vng tay mẹ ngỡ vng trời

Bước chn nh nhẹ chơi vơi chim chuyền

m thanh sng vỗ biển hiền

 Ho cng tiếng gi của miền thuỳ dương

 

Ru con ru cả biển thương

Mẹ mơ thế giới bốn phương thi ho

Bầy con chấp cnh bay xa

Khng gian tứ hải đều l anh em

 

Ru con dỗ giấc m đềm

Bn bờ Thanh Hải sng đm r ro

Ru con lng những ước ao

Gởi vo sng vọng dạt do nhấp nh

 

Ơn đầy Trời Phật độ cho

Thuyền con đỗ bến giấc mơ xứ người

Nhưng lng mẹ nhớ biển khơi

Nhớ từng tiếng sng ơi đm trường

 

Con ơi, chớ qun biển thương

Chuỗi ngy thơ ấu sng thường ru con

 

 

 

 

 

art2all.net