Thanh Trí

TIỂU SỬ

Thanh Trí 2013


THANH TRÍ
 

Sinh 1939 tại Huế, Việt Nam.
1987: Định cư tại Hoa Kỳ.
1961:Tốt nghiệp “Ưu Hạng Khóa I” Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.
1962: Tốt Nghiệp Khóa “Sư Phạm Hội Họa” tại Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Gia Định, Sài G̣n.
1993: Tốt nghiệp “ Design Drafting” và “Tu nghiệp về Hội Họa” tại Cosumnes River College, Sacramento.
 

Sau 24 năm dạy hội họa tại các trường : Nữ Trung Học Nha Trang, Trường Trung Học Hàn Thuyên NhaTrang, Trường Trung Học Nguyễn Du Sài G̣n, Trường Trung Học Văn Hiến Sài G̣n, năm 1982 trở về với Hội Họa.
 

Đă tham dự trên 45 cuộc triển lăm Riêng và triển lăm Chung.
 

Tác phẩm đă xuất bản : “ Tập Tranh và Thơ Thanh Trí 2004 “ tại Hoa Kỳ.


 

Giải thưởng (Awards ):
 

1990: “Reflection”, Honorable Mention, California Art League: The Magic of May.

1990: “The Color of Nature “MIDSUMMER ILLUSIONS”, Sacramento Fine Art Center.
 

1990: “ Old Man ”, Honorable Mention, Sacramento Fine Art Center.
 

1990: “ Mother and Child “, water color on silk, California Art League

1991: “ Silence Color ” Oil, Second Place, The League Of Carmichael Artists Presents, Sacramento Fine Arts Center.

1991: “Fall Semester” and “May 15.1992”, Honors, Consumnes River College.

1992, July 27: “Spring Semester“ and “Fall Semester”, Highest Honors, Consumnes River College.

1992-1993: CRC EOPS AWARD Thanh Tri Nguyen, CRC, Cosumnes River College –Sacramento, California.

1993, May 18: “ Academic Excellence”, Consumnes River College.

1994, May 12: “ Fine Art and Health, Physical Education" Award of Excellence, Consumnes River College.

2006: “Solar Eclipse”, Oil, Second Place, SFAC.

2007: “Some Holy Things” Water color, Excellence Award, SFAC.

2007: Certificate of Recognition, County of Orange – presented to
Kỷ niệm 50 năm Trường Quốc Gia Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế.

2009: "Autumn Forest Spirit", Award of Excellence.
 

2009: Certificate of Recognition, California State Assembly –Thanh Tri Artist “ IN HONOR OF OUTSTANDING ART EXHIBITION IN LITTLE SAIGON ".
 

2009: Certificate of Recognition, County of Orange.
 

2010: "Sleeping in Peace" Honorable Mention, Sacramento Fine Arts Center.
 

2010: "Routine", Merit Award, Sacramento Fine Arts Center.
 

2010: "Lady Dove", Merit Award, Sacramento Fine Arts Center.

 

Triển Lăm Riêng (Solo):


1965: Triển Lăm tranh sơn dầu Đà Lạt
 

1966: Triển Lăm tranh Sơn dầu Nha Trang
 

1981-1986: Năm năm thường trực Triển Lăm Tranh Lụa, Vẽ chân dung, Eden và Nguyễn Huệ Art Gallery, Sài G̣n.
 

1982: Triển lăm tranh Lụa, Noumea Nouvelle Caledonia.
 

1987: Triển lăm Tranh Lụa, Bataan, Philippines.
 

1988-1990: Ba Năm thường trực Triển lăm tranh chân dung và kư họa chân dung, PX Mather và Mc Clelan, Sacramento, California.
 

1988: "Thanh Tri Artist: Lecture and Exhibition ", California State University, Sacramento.
 

1988: “ Art of Vietnamese “, Cal Expo, Sacramento, California.
 

1991: “ Nguyễn Thanh Bring Beauty to CRC “, Consumnes River College, Sacramento.
 

1991: Consumnes River College Culture Week: Triển lăm tranh và Kư Họa Chân Dung.
 

1992 & 1993: Consumnes River College Culture Week: Triển lăm tranh và Kư Họa Chân Dung.
 

2005, Tháng 1: “Triển lăm tranh, Ra mắt Tập Tranh & Thơ Thanh Trí“, Trung Tâm ViVo, San Jose, Bắc California.
 

2005, Tháng 4: “Triển lăm tranh, Ra mắt Tập Tranh & Thơ Thanh Trí“, Đan Chí Gallery, Westminsrer, Nam California.
 

2009: "Triển Lăm Tranh Thanh Trí: Đôi Bờ”, Việt Báo Gallery, Westminster, California.
 

 

Triển Lăm Chung (Group)
 

1988: De Anza College, Euphrat Gallery, Cupetino, CA 95014 (408)
 

1988: Triển lăm tranh Thanh Trí và Bách Phi từ tháng 10 đến 11, State Capitol, California.

1989: California Art League.
 

1989: Triển lăm tranh lụa tại Eastwest Gallery, Maryland.
 

1990: “League Carmichael Artist Open Show”, Sacramento Fine Arts Center.
 

1990: “Bold Expressions”, Sacramento Fine Arts Center.

 
1990: 5th Annual Art Exhibit, Artist Group, Sacramento Fine arts Center.


1990: 8th Annual Art Exhibit, Sacramento Fine Arts Center.
 

1997: Pomona
 

1997: VAALA Gallery, Garden Grove, 8 Vietnamese Female Artists.
 

2001: “ Stream of Thought -Những gịng Tư tưởng", La Galeria, Mexican Heritage Plaza, San Jose, California.
 

2003: “Spring Exhibition“, Paradise Art & Garden, San Jose, California.
 

2003: “In The Memory of Lê Văn Đệ", Tiếng Nước Tôi Radio Studio,  San Jose, California.


2003: “Golden Dreams - Những Gịng Hồng Lạc”, Saigon Business Center, San Jose, California.
 

2003: San Jose Museum Arts Show.
 

2004: Work Gallery, San Jose.
 

2005: Reunion Art Exhibit - Đan Chí  Art Gallery, Westminster,  California (Kỷ niệm 50 Cao Đẳng Mỹ thuật Sài G̣n và Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế)
 

2006: “Chín họa sĩ triển lăm”, California State Library & Việt –American Culture Foundation.
 

2006: “Quintessence“, California Art League, Membership Art Show.
 

2006: “ Water Transitions”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2007: “Magnum Opus XVIII”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2007: Triển Lăm 50 năm Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế, Việt Báo Gallery.
 

2007: “Go With The Flow ‘07 “, Wash Inc. Annual Show, Sacramento Fine Arts Center
 

2008: “A Wash With Color”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2008: “Inner Views” Northern California Art, Inc.
 

2009: “A Wash With Color ‘09”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2010: “Marj Long Memorial All Members Art Show"
 

2010: “Sound of Brushes 2010”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2010: “Magnum Opus XXI”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2011: “Magnum Opus XXII”, Sacramento Fine Arts Center.
 

2012: “Animal House“, Fine Art Exhibition of Animal Themed Artwork.
 

Đă tham dự trên 45 cuộc triển lăm chung và riêng.
 

 

Tác phẩm đă xuất bản:

Tập "Tranh và Thơ Thanh Trí “ tại Hoa Kỳ, 2004.

 

 

art2all.net