Thanh Tr

 

BIỂN V TRĂNG

 

Biển v Trăng (The Moon and the Sea)

Nng trăng một bng nhiệm mu
Ru lng biển cả lắng su ba đo
Tnh Trăng tnh biển dạt do
Yu thương sng vỗ nao nao bến bờ

                      Thanh Tr

 

art2all.net