Thanh Tr

 

Copyright by Thanh Tr  -  All rights reserved

 

TRANH SƠN MI

 

 

Thanh Tr vẽ nhiều thể loại, dng nhiều chất liệu :

Sơn dầu - Sơn mi - mu nước trn lụa - mu nước trn giấy - mu ch - bt mực v.v.

Vẽ những nt đẹp của trần gian, những yu thương vui buồn, ước mơ, mộng tưởng  của đời, m Thanh Tr đang sống v đ sống qua. Kể cả cuộc đời trong Văn Thơ Huyền Thoại, Tn Gio v Tn Ngưỡng, để tạo nn Khung Trời Nghệ Thuật của Thanh Tr. 

Bao năm nổi tri theo vận nước vận nh, cũng khng qun tm về Nghệ Thuật
Phải chăng Hội Họa l hơi thở l hồn sống của Thanh Tr ?

Qua mỗi chặng đường, mỗi tuổi đời, Thanh Tr c mỗi suy tư, mỗi cảm quan, cảm nhận v mỗi ước mơ khc nhau, nn lối vẽ cũng đổi thay t nhiều.


Thanh Tr

Sacramento, CA, U.S.A.

_______________

 

1. Hỏi gi loạn

2. Nguyện cầu ha bnh

3. Mẹ Huế, Ngy xun nhớ qu

4. Chợ Tết đầu lng

5. Vũ điệu trống cơm

6. Thiếu nữ v sen

7. Theo mẹ đi chợ Tết

8. Trung Thu

 

 

HỎI GI LOẠN - WHIRLING WILD WIND

 

 

 

NGUYỆN CẦU HA BNH - PRAYING FOR PEACE

 

 

 

 

MẸ HUẾ

 

 

 

 

 

CHỢ TẾT ĐẦU LNG - MARKET AT THE VILLAGE

 

 

 

 

VŨ ĐIỆU TRỐNG CƠM

 

 

 

 

THIẾU NỮ V SEN

 

 

 

 

THEO MẸ ĐI CHỢ TẾT

 

 

 

 

TRUNG THU

 

 

 

 

art2all.net