Thanh Trí

 

Xưa là chiến trường

Nhạc nền : Người t́nh không chân dung, nhạc Hoàng Trọng, tiếng hát Lệ Thu

 

 

art2all.net