LỜI CẢM TẠ

 

của Ban Tổ Chức Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm

Cố Giáo Sư Tâm Đức Trần Quang Thuận

 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật!

 

Ngưỡng bái bạch Ḥa thượng Trưởng lăo Chánh Văn Pḥng Hội Đồng Giáo Phẩm GH/PGVNTN/HK chứng minh,

Kính bạch chư tôn Ḥa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni,

Kính thưa quư vị Quan khách, quư vị Nhân sĩ Phật giáo, quư cơ quan truyền thông báo chí, và quư Đồng hương Phật tử,

 

Được Ḥa thượng Trưởng Ban Tổ Chức Buổi Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm Cố Cư sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận hôm nay cho phép, chúng con xin thay mặt Ban Tổ Chức thành kính đảnh lễ và niệm ân chư Tôn Đức Giáo Phẩm và chư Tôn Đức Tăng, Ni đă dành th́ giờ quư báu đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay để chứng minh và cầu nguyện cho Chân linh Cư sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận được sớm văng sinh Tịnh Độ.  Sự quang lâm và cầu nguyện của chư Tôn Đức đă nói lên ḷng thương tiếc và quư trọng của chư Tôn Đức dành cho Cố Giáo sư Trần Quang Thuận.  Chúng con xin nguyện cầu hồng ân chư Phật gia hộ cho chư Tôn Đức được thân tâm an lạc và mọi Phật sự được thuận duyên.

 

Nhân dịp này, Ban Tổ Chức chúng tôi xin chân thành cám ơn quư vị Quan khách, quư vị Nhân sĩ Phật giáo, quư cơ quan truyền thông báo chí, và quư Đồng hương Phật tử đă giúp đỡ chúng tôi về nhiều phương diện và đă đến tham dự buổi lễ ngày hôm nay làm cho buổi lễ được thành công tốt đẹp.

 

Chúng tôi cũng xin được cám ơn sự đóng góp quư báu của các Đạo hữu để trang trải các chi phí cho buổi lễ này.

 

Và đặc biệt, xin được cám ơn quư Huynh trưởng và Cựu Huynh trưởng trong các tổ chức GĐPT đă đồng ḷng ủng hộ cho việc thực hiện Buổi Lễ Cầu Siêu và Tưởng Niệm Cố Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận tại Tịnh xá Ngọc Ḥa hôm nay, trong đó xin được liệt kê một số đơn vị tiêu biểu như:

-         Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Ban Hướng Dẫn Miền Thiện Minh, Bắc California, của GĐPT-VN mà cụ thể là sự hiện diện của HTr. Tâm Nhuần Trần Văn Nhuận;

-         Ban Hướng Dẫn Trung Ương và Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán, Bắc California, của GĐPT-VN tại Hoa Kỳ mà cụ thể là sự hiện diện của HTr. Quang Ngộ Đào Duy Hữu;

-         Đoàn CHTr. San Jose mà cụ thể là sự hiện diện của CHTr.

Tâm Nghĩa Lê Viết Đắc (hay có thể CHTr. Nguyên Nghi Đặng Ngọc Lễ);

-         Liên Đoàn CHTr. gồm Đoàn CHTr. Huyền Quang tại Sacramento và Stockton, Đoàn CHTr. Huyền Quang tại San Jose, Đoàn CHTr. Pháp Luân, Đơn Vị CHTr. Dallas, và Đơn Vị CHTr. San Diego mà cụ thể là sự hiện diện của CHTr. Nguyên Lương Dương Phước Quyến;

-         Và rất nhiều quư Anh, Chị HTr. và CHTr. GĐPT đă đến tham dự buổi lễ tưởng niệm này ngày hôm nay.

-         Cuối cùng nhưng không kém quan trọng là xin cám ơn Gia Đ́nh Phật Tử Thiện Tâm về việc quư Huynh trưởng và Đoàn sinh của GĐPT Thiện Tâm đă hoàn thành xuất sắc công tác được giao là trang hoàng hội trường, thiết trí hệ thống âm thanh, ánh sáng, và trang nghiêm lễ đài.

 

Xin kính chúc toàn thể quư vị Quan khách, quư vị Nhân sĩ Phật giáo, quư vị điều hành các cơ quan truyền thông báo chí, và quư Đồng hương Phật tử, quư CHTr., HTr. Và Đoàn sinh GĐPT một năm mới 2018 thật an lành và hạnh phúc.

 

Nam-mô Tiếp dẫn Đạo Sư A-di-đà Phật !

 

Kính bạch chư Tôn Đức,

Kính thưa liệt quư vị,

 

Vẫn biết,

Luật sinh tử sớm c̣n tối mất,

Lư vô thường trước có sau không !

 

Nhưng Giáo sư Tâm Đức Trần Quang Thuận ra đi đă để lại trong ḷng mọi người đă từng quen biết, làm việc hay học tập với Giáo sư nỗi ngậm ngùi thương tiếc vô biên về một con người với nhân cách thật cao quư, từ ái, khiêm tốn, kham nhẫn, thủy chung mà vô cùng can đảm và kiên quyết. 

 

Là một hiếu đồ, Giáo Sư Trần Quang Thuận đă hết ḷng đền ơn vị bổn sư của ḿnh, Đức Cố Đệ Tam Tăng Thống Thích Đôn Hậu, qua tác phẩm Như Áng Mây Bay, một bút kư lịch sử khách quan, trung thực, đă hóa giải những oan khiên của ḍng lịch sử nước nhà trong thời hiện đại, một tác phẩm quư báu cho các nhà viết sử sau này.

 

Là một Huynh trưởng GĐPT trong thời sơ khởi, Giáo Sư Trần Quang Thuận đă viết tác phẩm Phật Pháp rất sớm khi ở tuổi 20 để làm tài liệu huấn luyên và học tập cho Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT mà măi đến nay vẫn c̣n được sử dụng.  Tác phẩm này được viết chung với các vị danh tăng gồm Ḥa thượng Thích Minh Châu, Ḥa thượng Thích Thiên Ân, Ḥa thượng Thích Chơn Trí, và Ḥa thượng Thích Trí Không.

 

Là một người chồng thiện lành, Giáo Sư đă tạo niềm tin yêu nơi người hiền nội một cách hết sức nhẹ nhàng và dí dỏm.

Bé th́ hay lo

Lo cả đời rồi

Lo cho voi chết không ḥm liệm

Và sợ Đông về gió lạnh cây !

 

Giáo Sư Trần Quang Thuận đă ra đi và để lại người vợ hiền, Chị Tôn Nữ Túy Thiện, một Phật tử thuần thành, và bốn người con hiếu hạnh là các cháu Trần Quang Trí, Trần Quang Phước, Trần Tuy Như và Trần Túy Liên.  Xin thành kính chia buồn với Chị Tôn Nữ Túy Thiện và các Cháu cùng Tang quyến.

 

Trong giờ phút vĩnh biệt này, xin được thành kính tiễn biệt Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận với câu đại minh chú Ma-ha Bát-nhă Ba-la-mật-đa Tâm kinh,

 

Gate, Gate, Praragate, Prarasamgate, Bodhi Svaha !

 

Xin thành kính niệm ân chư Tôn Đức và trân trọng cám ơn toàn thể liệt quư vị.

 

 

Nguyên Toàn Trần Việt Long

 

 
Tưởng niệm cư sĩ Trần Quang Thuận
 

art2all.net