BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU

CHO CỐ GIÁO SƯ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN
 

Tịnh Xá Ngọc Ḥa, 766 South Second Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 295-2436 -- Email address: ngochoatemple@yahoo.comTHƯ MỜI

Tham Dự Buổi Lễ Tưởng Niệm và Cầu Siêu
cho Cố Cư Sĩ Tâm Đức Trần Quang Thuận


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 

Kính thưa quư Đồng hương và Đồng bào Phật tử,

 

Vừa qua Đạo hữu Trần Quang Thuận, Pháp danh Tâm Đức, Pháp tự Trí Không, sinh tại Huế năm 1930, nguyên là cựu Bộ Trưởng Bộ Xă Hội, cựu Thượng Nghị Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Hội Liên Hữu Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Thư Kư Hội Đồng Điều Hành Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Nghiên Cứu Kế Hoạch GHPGVNTNHN-HK và GHPGVNTNHK, Giám Đốc Trung Tâm Học Liệu Phật Giáo, California, Hoa Kỳ, đă măn phần vào ngày 28 tháng 12 năm 2017 (tức ngày 12 tháng 11 năm Đinh Dậu) tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 88 tuổi.

Để tưởng niệm công đức của một Cư sĩ Phật tử tại gia hữu công với Phật Giáo và đă đóng góp cho sự phát triển nền tâm linh đạo đức dân tộc, chúng tôi sẽ tổ chức một buổi Lễ Tưởng Niệm và Kỳ Siêu cho Đạo hữu Trần Quang Thuận, Pháp danh Tâm Đức.

 

Thời gian: Vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 14 tháng 1 năm 2018

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Ḥa, 766 South Second Street, San Jose, CA 95112
 

Chúng tôi xin trân trọng kính mời quư đồng hương và chư thiện hữu tri thức hoan hỷ tham dự đề cùng cầu nguyện cho Đạo hữu Trần Quang Thuận, Pháp danh Tâm Đức, Pháp tự Trí Không, được siêu sanh Phật quốc, đồng thời nguyện cầu cho xă hội an b́nh, chúng sanh luôn lợi lac.
 

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ tát.
 

 

San Jose, ngày 8 tháng 1 năm 2018

Thay mặt Ban Tổ Chức,

 

Ḥa Thượng Thích Nhật Huệ
 

 

 

Mọi chi tiết, xin liên lạc:

- Đạo hữu Như Ninh Nguyễn Hồng Dũng (408) 886-1199

- Đạo hữu Tâm Nhân Nguyễn Thị Cúc (408) 858-5785

- Chỗ đậu xe: Parking dưới gầm cầu I-280 trên đường Second Street.
 

 
BAN TỔ CHỨC LỄ TƯỞNG NIỆM VÀ CẦU SIÊU
CHO CỐ GIÁO SƯ TÂM ĐỨC TRẦN QUANG THUẬN


Tịnh Xá Ngọc Ḥa, 766 South Second Street, San Jose, CA 95112
Tel: (408) 295-2436 * Email address: ngochoatemple@yahoo.com
CHƯƠNG TR̀NH
 

A.- Lễ Tưởng Niệm:

2:30 PM      Quan Khách, Phật tử và Đồng Hương vân tập hội trường
                  -Chư tôn đức vân tập tại Phương trượng đường
3:00 PM      Ban Tổ chức Tác bạch cung thỉnh chư tôn đức
3:05 PM      Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm lễ đài
3:10 PM      Thông qua chương tŕnh
3:15 PM      Niệm Phật cầu gia bị, Chào kính quốc kỳ và phút nhập từ bi quán.
3:20 PM      Tuyên bố lư do buổi lễ
3:25 PM      Giới thiệu chư Tôn Đức chứng minh và thành phần tham dự
3:30 PM      Đôi Ḍng Tiểu Sử GS.Trần Quang Thuận
3:35 PM      Đạo từ của chư Tôn Đức chứng minh
3:40 PM      Điếu Văn Tiễn Biệt

 

B.- Nghi Thức Cầu Siêu:

3:45 PM      -Cung thỉnh chư tôn đức lên bục lễ đài
                  -Cung Bạch Ban kinh sư tiến hành nghi thức Kỳ Siêu.
                  -Mời đại chúng khởi thân đứng lên đồng hộ niệm.

 

C.- Phát Biểu Hoài Niệm và Tưởng Niệm

4:00 PM      Chư Tôn Đức phát biểu hoài niệm
4:15 PM      Đồng hương Phật tử phát biểu tưởng niệm
4:30 PM      Lời cảm tạ của Ban Tổ Chức
4:35 PM      Bế mạc(*) Chương tŕnh có thể thay đổi để phù hợp với hoàn cảnh và thời gian.

 

 


Tưởng niệm cư sĩ Trần Quang Thuận
 

art2all.net