Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

Cần có Adobe Flashplayer để nghe nhạc trên a2a.

Không nghe được xin bấm vào tựa đề dưới đây để nghe:

 

B ê n   b ế n   s ô n g   b u ồ n

 

 

Thơ : Giang thiên Tường

Nhạc : Nguyễn hữu Tân

Ca sĩ : Thụy Long

Ḥa âm : Quan Đạt

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net