Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

BÓNG MỜ QUÊ XƯA

 

Nhạc : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Đỗ Hải
Giọng ca : Ngọc Mỹ
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net