Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

CÁNH THƯ DUYÊN TÌNH

 

Nhạc : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Quang Đạt.
Giọng ca : Thúy Huyền
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net