Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

ĐÊM GIÁNG SINH XA VẮNG

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường

Ḥa âm : Đặng Vương Quân
Trình bày : Tâm Thư
 

 

 

 

 

 

Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net