Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

ĐÒ DỌC CHỜ MONG

 

Nhạc và lời : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Quang Đạt
Giọng ca : Hạnh Nguyên
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net