Nhạc GIANG THIÊN TƯỜNG

 

DƯ ÂM THỜI GIAN

 

Nhạc : Giang Thiên Tường
Ḥa âm : Võ Công Diên
Giọng ca : Châu Thùy Dương
 

 

 

 

 

 

Thơ GIANG THIÊN TƯỜNG

 

art2all.net